So sánh sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Máy quang để bàn đo COD và một số chỉ tiêu HI83214

Máy quang để bàn đo COD và một số chỉ tiêu HI83214

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)
Giá sản phẩm 20.000.000 đ
Đơn vị tính Chiếc
Thêm vào giỏ hàng

Thông số kỹ thuật:

Parameter Range Resolution Accuracy* Method Reagent Code
Ammonia LR 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) as NH3-N 0.01 mg/L ±0.10 mg/L ±5% of reading Nessler HI93764A-25 (25 tests)
Ammonia HR 0 to 100 mg/L (ppm) as NH3-N 1 mg/L ±1 mg/L ±5% of reading Nessler HI93764B-25 (25 tests)
Chlorine,** Free 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) 0.01 mg/L below 0.99 mg/L; 0.1 mg/L above 0.99 mg/L ±0.03 mg/L ±4% of reading DPD HI93701-01 (100 tests)

HI93701-03 (300 tests)

Chlorine,** Total 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) 0.01 mg/L below 0.99 mg/L; 0.1 mg/L above 0.99 mg/L ±0.03 mg/L ±4% of reading DPD HI93711-01 (100 tests)

HI93711-03 (300 tests)

Nitrate 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) as NO3-N 0.1 mg/L ±1.0 mg/L ±5% of reading @ 20°C chromotropic acid HI93766-50 (50 tests)
Nitrogen, Total LR 0.0 to 25.0 mg/L (ppm) 0.1 mg/L ±1.0 mg/L ±5% of reading @ 20°C chromotropic acid HI93767A-50 (50 tests)
Nitrogen, Total HR 10 to 150 mg/L (ppm) as N 1 mg/L ±3 mg/L ±4% of reading chromotropic acid HI93767B-50 (50 tests)
Phosphorus, Acid Hydrolyzable 0.00 to 1.60 mg/L (ppm) as P 0.01 mg/L ±0.05 mg/L ±5% of reading ascorbic acid HI93758B-50 (50 tests)
Phosphorus, Reactive 0.00 to 1.60 mg/L (ppm) as P 0.01 mg/L ±0.05 mg/L ±5% of reading ascorbic acid HI93758A-50 (50 tests)
Phosphorus, Reactive HR 0.0 to 32.6 mg/L (ppm) as P 0.1 mg/L ±0.5 mg/L ±5% of reading vanadomolybdophosphoric acid HI93763A-50 (50 tests)
Phosphorus, Total 0.00 to 1.15 mg/L (ppm) as P 0.01 mg/L ±0.05 mg/L ±6% of reading ascorbic acid HI93758C-50 (50 tests)
Phosphorus, Total HR 0.0 to 32.6 mg/L (ppm) 0.1 mg/L ±0.5 mg/L ±5% of reading vanadomolybdophosphoric acid HI93763B-50 (50 tests)
 

Thông số kỹ thuật:

Parameter Range Resolution Accuracy* Method Reagent Code
Ammonia LR 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) as NH3-N 0.01 mg/L ±0.10 mg/L ±5% of reading Nessler HI93764A-25 (25 tests)
Ammonia HR 0 to 100 mg/L (ppm) as NH3-N 1 mg/L ±1 mg/L ±5% of reading Nessler HI93764B-25 (25 tests)
Chlorine,** Free 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) 0.01 mg/L below 0.99 mg/L; 0.1 mg/L above 0.99 mg/L ±0.03 mg/L ±4% of reading DPD HI93701-01 (100 tests)

HI93701-03 (300 tests)

Chlorine,** Total 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) 0.01 mg/L below 0.99 mg/L; 0.1 mg/L above 0.99 mg/L ±0.03 mg/L ±4% of reading DPD HI93711-01 (100 tests)

HI93711-03 (300 tests)

Nitrate 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) as NO3-N 0.1 mg/L ±1.0 mg/L ±5% of reading @ 20°C chromotropic acid HI93766-50 (50 tests)
Nitrogen, Total LR 0.0 to 25.0 mg/L (ppm) 0.1 mg/L ±1.0 mg/L ±5% of reading @ 20°C chromotropic acid HI93767A-50 (50 tests)
Nitrogen, Total HR 10 to 150 mg/L (ppm) as N 1 mg/L ±3 mg/L ±4% of reading chromotropic acid HI93767B-50 (50 tests)
Phosphorus, Acid Hydrolyzable 0.00 to 1.60 mg/L (ppm) as P 0.01 mg/L ±0.05 mg/L ±5% of reading ascorbic acid HI93758B-50 (50 tests)
Phosphorus, Reactive 0.00 to 1.60 mg/L (ppm) as P 0.01 mg/L ±0.05 mg/L ±5% of reading ascorbic acid HI93758A-50 (50 tests)
Phosphorus, Reactive HR 0.0 to 32.6 mg/L (ppm) as P 0.1 mg/L ±0.5 mg/L ±5% of reading vanadomolybdophosphoric acid HI93763A-50 (50 tests)
Phosphorus, Total 0.00 to 1.15 mg/L (ppm) as P 0.01 mg/L ±0.05 mg/L ±6% of reading ascorbic acid HI93758C-50 (50 tests)
Phosphorus, Total HR 0.0 to 32.6 mg/L (ppm) 0.1 mg/L ±0.5 mg/L ±5% of reading vanadomolybdophosphoric acid HI93763B-50 (50 tests)
 
Giỏ hàng của tôi (0)